LG DIOS "Kim-chi TokTok"

Work/Commercial Film 2014.10.22 10:37

LG DIOS "Kim-chi TokTok"

-Main Edit : Kwangseo Kim, Jiwook Ko, hee-young Chun
-Main 2D Artist : Ji-in Park (Flame #5), Yu-lim Yang, Ho-yeon Ko
-Main 3D Artist : Wooyong Jung (3D #3), Jung-hun Kim, Young-sik Kim, Jeong-ryun Lee

 

 

 

 

 

 • 이혜영 2014.10.22 17:53 신고 ADDR Edit/Delete Reply

  양유림 대리님 이름 잘못 표기된것 같습니다~

  • Vixen Studios 2014.10.23 10:42 신고 수정/삭제

   ^.^
   블로그 지기입니다.
   디테일하신 수정 요청으로 이름 수정하였습니다.